ВПРАВИ З ПРЕДМЕТАМИ - Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу


^ ВПРАВИ З ПРЕДМЕТАМИ

а) Вправи з гімнастичною палкою, гантелями (вага 1 кг.).

1. Раніше вивчені вправи в рівних сполученнях із зміною темпу і ритму їх виконання.

2. Вправи для тренування певних груп м'язів і суглобів.

б) Вправи з набивними м’ячами (2-3 кг.).

1. В положенні сидячи, піднімання м'яча вгору ступнями ніг і опускання на підлогу.

2. Кидки м'яча вгору ступнями та ловіння руками.

3. Основна стойка, м'яч на підлозі біля ступнів - нахилом вперед, не згинаючи ніг, взяти м'яч обома руками і повільно піднімати його вгору над головою, повільно згинаючись, покласти м'яч на підлогу до ступнів.

4. Кидання і ловіння набивних м'ячів на місці; в русі.

5. Перекидання набивних м'ячів на місці раніше вивченими способами, з зміною темпу і відстані.

6. Кинути м'яч вгору обома руками і зловити.

7. Кинути м'яч вгору обома руками і зловити його за спиною.

8. Сидячи кинути м'яч вгору , встати, сісти і зловити його.

9. Кинути м'яч з-за голови вгору і зловити.

10. Кинути м'яч від грудей вгору і зловити.

11. Кинути м'яч від плеча вгору однією рукою і зловити обо­ма.

12. Стойка ноги нарізно, тулуб повернути вліво (вправо), м'яч на витягнутих руках перед грудьми - кинути м'яч вгору - назад через голову і, повернувши тулуб в протилежну сторону, злови­ти його.

13. Кинути м'яч вгору та зловити після повороту на І80°-360°.

14. Поштовхи м'яча обома руками від грудей.

15. Штовхнути м'яч однією рукою від плеча.


ВПРАВИ НА ГІМНАСТИЧНІЙ СТІНЦІ

1. Стоячи обличчям до стінки на одній нозі, друга на рей­ці (якнайвище) - нахили вперед.

2. Стоячи спиною до стінки на відстані кроку, руки хватом на рівні потилиці - перехід у сід, почергово перехвачуючи рука­ми рейку, і таким самим способом вернутись у в.п.

3. Стоячи спиною до стінки на одній нозі, друга зігнута на 4 рейці, хватом на рівні плечей - нахили (прогинаючись ) назад.

4. Стоячи боком на 5-6 рейці, хватом на рівні пояса -присі­ди на одній нозі, друга вниз.

5. У висі, хватом за верхню рейку - згинання і розгинання рук (хлопчики).

6. Лежачи на спині головою до стінки, хват руками за другу рейку: а) вгинання та розгинання ніг; б) піднімання та опускан­ня ніг.

7. Лежачи на животі, ступні ніг під першою рейкою - нахили назад зі зміною положення рук ( в сторони, вгору, до плечей, на пояс).

8. У висі хватом за верхню рейку - "кут" (хлопчики); "кут" зігнутими ногами (дівчатка).


ВПРАВИ НА ГІМНАСТИЧНІЙ ЛАВІ

1. Переходи з упору присівши обличчям до лави, руки на ла­ві, в упор лежачи.

2. Із вихідного положення: упор стоячи зігнувшись, ноги на­різно, лава між ногами - пересування вперед, почергово перестав­ляючи руки та відштовхуючись ногами від підлоги.

3. В упорі лежачи на лаві - згинання та розгинання рук.

4. Сидячи спиною до лави, руки в упорі позаду на лаві - згинання та розгинання рук.


ЛАЗІННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД

1. Лазіння по канату любим способом (хлопчики на одних руках).

2. Лазіння по гохилій драбині за допомогою рук і ніг та на одних руках.

3. Лазіння на двох канатах (жердинах) різними способами (ру­ки на одному канаті, ноги на другому і іншими способами).

4. Подолання перешкод висотою до 1,5 м.

5. Удосконалення в перелізанні через паркан висотою на ви­тягнуту руку.

6. Складання смуг перешкод і проведення змагань.


РІВНОВАГА

1. Ходьба по гімнастичній лаві, колоді, виконуючи вправи по­передніх класів.

2. Стоячи на гімнастичній лаві, опуститися на коліна і вста­ти без опори руками.

3. З основної стойки на колоді (висота 60-80 см.) перехід в сід на стегні і в сід верхи з допомогою рук і знову вернутись в основну стойку.

4. Те саме без допомоги рук.


^ ВИСИ І УПОРИ

Хлопчики: Перехід з вису присівши у вис зігнувшись; кут у висі і підтягування у висі; розмахування у висі; із вису стоячи поштовхом обох ніг (махом однією, поштовхом другої) підйом пере­воротом в упорі переміщення в упорі; короткочасний кут в упорі; розмахування в упорі на передпліччях, підйом махом уперед в сід на дві жердини ноги нарізно; зіскоки (на здорову ногу): махом назад з розмахування у висі, махом назад в упорі (на перекла­дині), махом уперед з розмахування в упорі (бруси).

Дівчатка: у висі піднімання прямих ніг до положення кута; із вису стоячи хватом за верхню жердину поштовхом перемах зігнув­шись ноги у вис лежачи на нижній жердині; з вису на верхній жер­дині перемах однією у вис лежачи верхи на нижній жердині ; рохмахування вигинами. Зіскоки (на здорову ногу): махом ніг назад з вису, з сіду на стегні.


РОЗДІЛ ІІ. ЛЕГКА АТЛЕТИКА.

ХОДЬБА І БІГ

1. Техніка спортивної ходьби.

2. Ходьба 100 м. з визначенням часу (без милиць і з милицями).

3. Ходьба в чергуванні з бігом до 200 м.

4. Біг 40 м. на швидкість.

5. Ходьба з подоланням горизонтальних перешкод.


МЕТАННЯ

1. Метання гранати (250-500г.), малого та обважненого (100-150 г.) м'яча на дальність з місця, з кроків і по коридору 10 м.

2. Набивного м'яча і інших предметів двома, однією рукою з місце, з кроком і зі скачка. Вага - 4 кг. (хлопчи­ки), 3 кг. (дівчатка).


РОЗДІЛ ІІІ. ІГРИ

РУХЛИВІ ІГРИ

Ігри з елементами загальнорозвиваючих вправ: "Перетягуван­ня через лінію" (канат).

Ігри типу: "Хто сильніший", "Хто швидше".

Ігри - естафети. Футбол, хокей (за спрощеними правилами); городки, настільний теніс.

Ігри на воді, естафети, ігри на лижах, санчатах.


БАСКЕТБОЛ

1. Поєднання прийомів. Ловіннн м'яча в русі - поворот - ведіння-передача; ловіння м'яча в русі - ведіння зі зміною напрям­ку (обводкою) - кидок м'яча в корзину однією рукою з близької відстані.

2. Взаємодія гравців.

3. Передача м'яча в парах після ведений (з зміною місця). Те саме в кидком в корзину. Передача м'яча в трійках. Те саме з кидком в корзину.

4. Ведіння м'яча ві зміною швидкості.

5. Кидок м'яча в корзину з місця з середньої відстані.

6. Дії двох нападаючих проти одного захисника.

7. Навчальна гра із збереженням правил.


БАДМІНТОН

1. Подача волана.

2. Передачі зверху, знизу, збоку після переміщення назад, вперед, направо, наліво.

3. Навчальна гра в парах. Навчальна гра з завданням: направлення удару (на вільне місце, певному гравцеві, протилежній команді), сила удару.

4. Гра за спрощеними правилами ( на волейбольному майданчику).


РОЗДІЛ ІV. ЛИЖНА ПІДГОТОВКА

КАТАННЯ НА САНЧАТАХ

1. Проходження дистанції на швидкість 100-150 м (хлопчики),
80-100 м (дівчатка) вибраним ходом: поперемінним двокроковим ходом, одночасним двокроковим ходом, одночасним безкроковим ходом.

2. Проходження дистанції з прискоренням в 100-200 м.: 8 км – хлопчйки, 2 км - дівчатка.

3. Катання на санчатах з палками; на ковзанах .

РОЗДІЛ V. ПЛАВАННЯ

1. Плавання з дошкою в руках до 100 м.

2. Узгодження рухів рук і ніг.

3. Техніка дихання в узгодженні з рухами рук, стоячи нахи­лившись.

4. Плавання із затримкою дихання та з поступовим включен­ням одного циклу дихання (вдих, видих).

5. Плавання без порушення дихання до 25 м.

6. Плавання вибраним способом без урахування часу: хлопчи­ки - до 250 м., дівчатка - до 200 м.

7. Плавання з урахуванням часу до 50 м. - хлопчики та до 25 - дівчатка.


ПРИМІРНІ КОНТРОЛЬНІ ВИМОГИ

ТА НАВЧАЛЬНІ НОРМАТИВИ

1. Уміти самостійно на уроці виконати вправи – розминки.

2. Лазіння по канату довільно: хлопчики -4м.-8м.-2м., дівчатка-8м.-2 м.- 1 м.

3. Із сіду на стегні (колода висотою 60 см.) за допомогою рук встати на колоду в основну стойку.

4. Підтягування у висі 6-4-2 рази (хлопчики).

5. Розмахування в упорі на предпліччях - махом вперед, сід ноги нарізно (хлопчики).

6. Розмахування вигинами у висі на верхній жердині - пере­мах зігнувши ноги у вис лежачи на нижній жердині (дівчатка).

7. Згинання і розгинання рук в упорі.

8. Метання гранати: хлопчики (500 г.) – 24 м.-20 м.-16 м.; дівчатка (250 г.) – 18 м.-15 м.-12 м. або метання малого м'яча: хлопчики - 32 м - 26 м - 22 м;

дівчатка - 24 м - 20 м - 16 м.

9. Баскетбол. Кидки м'яча з середньої відстані: хлопчики (4 м. ) - з 1О кидків – 4-3-2 попадання; дівчатка (3 м.) - з 10 кидків – З-2-1 попадання.

10. Передача та ловіння м'яча. З положения стоячи обличчям до стінки на відстані 2,5 -2 м., кидок м'яча у накреслене на стійці коло (60 см. ) на рівні грудей учня - за 30 секунд вико­нати:

хлопчики - 15 - 12 - 9 передач; дівчатка - 14 -11 - 8 передач. (м'яч, який не попав у коло або упав, не зараховується).

11. Бадмінтон. Уміти виконати передачі: зверху, знизу, збоку.

12. Лижна підготовка. Уміти пройти дистанцію 80 - І00 м. вибраним ходом (поперемінним або одночасним).

13. Плавання на результат 50 м. (хлопчики), 25 м. (дівчатка).

14. Прийняти участь в 2-3 класних або шкільних змаганнях та спортивному виступі.


^ 9 КЛАС

(70 год., 2 год. на тиждень)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Рекомендації до складання комплексів вправ типу розминки, ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультхвилинок. Відомості про спортивне тренування, поняття про загальну та спеціальну фізичну підготовку. Значення правильного використання фізичних вправ для гармонійного фізичного розвитку. Особливості занять фізичними вправами залежно від віку та статі.


ЗАВДАННЯ

1. Повторити основний матеріал попередніх років навчання, який дає правильні рухові уявлення, зв'язані з основними положен­нями голови, рук, ніг і тулуба, враховуючи при цьому напрямок, час, напруження і розслаблення.

2. Навчити самостійно складати та проводити комплекси впрвв типу ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультхвилинок, вправ для розминки.

3. Сприяти розвитку рухових якостей, сили, гнучкості, сприт­ності, витривалості, використовуючи вправи з опором, з предмета­ми та вправи на гімнастичній стінці.

4. Удосконалювати виконання, вправ в лазінні по канату (юна­ки).

5. Удосконалювати прості і мішані виси та упори.

6. Продовжувати розвивати та закріплювати уміння та навички, що дозволяють свідомо керувати рівновагою свого тіла.

7. Удосконалювати ходьбу на швидкість та біг на 40 м.

8. Удосконалювати уміння в метанні.

9. Удосконалювати навички гри в бадмінтон, ручний м’яч та інші ігри.

10. Закріплювати навички пройдених ходів на лижах.

11. Удосконалювати техніку плавання.


РОЗДІЛ І. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ ВПРАВИ.

ВПРАВИ БЕЗ ПРЕДМЕТІВ

1. Колові рухи вперед і назад прямими руками в стойці но­ги нарізно, руки в сторони.

2. Нахили вперед, в сторони і назад.

3. Нахили назад з прогинанням в грудній частині, руки на пояс, за голову, назад.

4. Повороти тулуба праворуч і ліворуч у стойці ноги нарівзно, нахил уперед, руки в сторони.

5. Повороти тулуба праворуч, ліворуч, доторкання рукою до п'ятки в стойці на колінах на ширині ступні, руки в сторони.

6. Переходи з упору, сидячи боком в упор лежачи боком.

7. Нахил назад (прогинаючись), доторкання руками до п'яток.

8. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, ноги нарівзно.

9. Перекид уперед з рівноваги на одній нозі, друга назад.

10. З упору присівши на одній нозі, друга в сторону (впе­ред), поворот на 90°.

11. 3 упору лежачи повороти тулуба кругом до упору сидячи та до упору лежачи ззаду.

12. Довільні вправи з раніше вивчених рухів на 8-16 тактів.

13. Складання комплексів вправ типу розминки, ранкової гі­гієнічної гімнастики, фізкультхвилинок.


ВПРАВИ З ОПОРОМ

1. Піднімання та опускання рук в сторони та вперед.

2. Зведення рук вперед та розведення.

З.Піднімання ноги (ніг) в сторони, вперед та опускання.

4. Відведення ноги (ніг) в сторони та приведення.

5. Нахили та випрямлення тулуба.

6. Згинання та розгинання руки (рук).

7. Нахили голови вперед і назад, праворуч і ліворуч.

8. Повороти голови та тулуба.

9. Згинання та випрямлення ноги (ніг).

10. Пружинячі нахили праворуч і ліворуч, стоячи ноги наріз­но, обличчям до партнера на відотані кроку, руки на плечі один одному.

11. У положенні стоячи обличчям до партнера на відстані кроку, взявшись за руки, повільне присідання на одній нозі.

12. Виривання естафетних паличок, набивного м'яча, перетягування гімнастичної палки, канату.


ВПРАВИ З ПРЕДМЕТАМИ

1. Використання раніше пройдених вправ з гімнастичними пал­ками, набивними м'ячами, гантелями, ускладнюючи ці вправи.

2. Найпростіші вправи з обручем, короткою скакалко (індивідуально).


ВПРАВИ НА ГІМНАСТИЧНІЙ СТІНЦІ (ХЛОПЧИКИ)

1. Стоячи на першій рейці, хватом за рейку зверху, пружи­нячі нахили вперед з одночасним перехватом рук по одній рейці донизу.

2. У висі спиною до стійки "кут", розведення та зведення ніг.

3. Стоячи обличчям до стінки на колінах, лазіння з почерговим перехватом рук (без допомоги ніг).

4. У висі спиною до стінки хватом за верхню рейку колові обертання ніг та тулуба.

5. Лежачи на спині і тримаючись за нижню рейку витягнути­ми за головою руками, підняти випростані ноги вертикально і опускати їх на підлогу то праворуч, то ліворуч.


ВПРАВИ НА ГІМНАСТИЧНІЙ СТІНЦІ (ДІВЧАТКА)

1. Стоячи спиною до стінки, хватом за рейку на рівні голови, прогинання в грудній частині з використанням рук.

2. Стоячи спиною до стінки на одній нозі, друга зігнута назад на 4 рейці, хватом на рівні плечей (на ширину прогину) - нахили назад (прогинаючись), випрямляючи руки і ногу.

3. Лежачи на спині і тримаючись головою і руками за нижню рейку, підняти випрямлені ноги вертикально і опускати їх на підло­гу ліворуч, праворуч.

4. Стоячи обличчям до стінки на відстані півтора кроку хват руками на рівні пояса, згинання та розгинання рук.

5. Стоячи обличчям до стінки на відстані одного кроку присі­дання.

6. Стоячи обличчям до стінки на відстані одного кроку – упор руками на рейку на рівні пояса, відводячи одну ногу назад, при­сісти на другій якнайнижче, випрямитися, з'єднати ноги.


ЛАЗІННЯ (ХЛОПЧИКИ)

1. Лазіння по канату (жердині) на одних руках.

2. Лазіння по двох канатах (жердині) різними способами.

3. Лазіння по горизонтальному канату.

4. Лазіння на одних руках по похилій драбині.


РІВНОВАГА

1. Ходьба по гімнастичній лаві, колоді, виконуючи вправи попередніх класів.

2. Стоячи на гімнастичній лаві, опуститися на коліна і встати без опори руками.

3. З основної стойки на колоді (висота 60-80 м.) перехід в сід на стегні; сід верхи з допомогою рук і знову вернутись в основну стойку.

4. Те саме без допомоги рук.


ВИСИ І УПОРИ (ХЛОПЧИКИ)

1. Мах з розмахування вигинами і підтягуванням.

2. З вису стоячи підйом переворотом силою і повільне опус­кання у вис стоячи.

3. Підтягування у висі.

4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (ноги на гім­настичній лаві).

5. Стойка на голові з опорою руками.

6. Розмахування в упорі на передпліччях, підйом махом назад-махом вперед, сід, ноги нарізно.

7. Підйом силою (на кільцях).


ВИСИ І УПОРИ (ДІВЧАТКА)

1. Розмахування вигинами.

2. У висі піднімання зігнутих та прямих ніг до положення кута.

3. Із упору на низькій перекладині (жердині) рівновага ле­жачи (на животі) тримаючись.

4. Із вису стоячи хват ва верхню жердину, перемах у вис лежачи на нижній жердині.

5. Із вису на верхній жердині перемах однією у вис лежачи верхи на нижній жердині.

6. Із вису стоячи спиною, вис завісом двома; лівою; правою.

7. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

8. Присідання на одній нозі, друга вперед, тримаючись од­нією рукою.

РОЗДІЛ ІІ. ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ХОДЬБА І БІГ

1. Спортивна ходьба 100 м. (індивідуально).

2. Ходьба на швидкість 100 м. з визначенням часу (без милиць та з милицями).

3. Біг 40 м. на швидкість (індивідуально).

МЕТАННЯ

  1. Метання малого м'яча (100-200г.) на дальність.


РОЗДІЛ ІІІ. ІГРИ

БАДМІНТОН

1. Гра в парах, трійках.

2. Гра за спрощеними правилами на волейбольному майданчику.

3. Гра за правилами.

4. Суддівські навички.


РУЧНИЙ М'ЯЧ

1. Пересування приставними кроками праворуч, ліворуч, уперед і назад.

2. Пересування спиною вперед зі зміною напрямку, з зупинка­ми за сигналом.

3. Передача м'яча однією рукою вверху, збоку і знизу на місці, в русі, після трьох кроків.

4. Ловіння обома руками в русі.

5. Ведіння м'яча зі зміною напрямку, висоти відскоку і швидкості.

6. Кидок м'яча по воротах однією рукою поштовхом зверху, знизу, збоку, з місця та з розбігу.

7. Техніка гри воротаря.

8. Організація нападу.

9. Навчальна гра за спрощеними правилами.

10. Суддівські навички.

ІНШІ ІГРИ

Городки, настільний теніс, футбол, ручний м'яч, баскетбол, хокей ( за спрощеними правилами).


РОЗДІЛ ІV. ЛИЖНА ПІДГОТОВКА.

ТА САНЧАТА

1. Використати матеріал попередніх класів.

2. Прогулянка на лижах.

3. Катання на ковзанах та санчатах з лижними палками.


РОЗДІЛ V. ПЛАВАННЯ

Повторення правил плавання: техніка рухів ногами; техніка рухів руками; рухи голово; узгодженість рухів ніг і рук. Плавання без урахування часу та з урахуванням часу.


ПРИМІРНІ КОНТРОЛЬНІ ВИМОГИ

ХЛОПЧИКИ

1. Скласти і виконати довільні вправи на 8 тактів.

2. Лазіння по канату на одних руках: 4м. - 3 м. - 2 м.

3. Перекладина. Із вису стоячи підйом переворотом і повіль­не опускання у вис присівши.

4. Підтягування у висі: 7-5-3 рази.

5. Ходьба на швидкість 100 м.

6. Кидки м'яча на точність по воротах з дистанції 7 м.: з 10 кидків - 6-4-2 попадання.

7. Уміти подавати та передавати волан, граючи парами в бад­мінтон.

8. Проходження дистанції 3 км. на лижах без урахування часу.

9. Плавання 100 м. без урахування та з урахуванням часу.

10. Участь у фізікультурних змаганнях на першість класу та школи.

ДІВЧАТКА

1. Скласти і виконати довільні вправи на 8 тактів.

2. З вису на верхній жердині перемах у вис лежачи верхи на нижній жердині.

3. Із вису стоячи спиною, вис завісом правою (лівоїю) ногою.

4. Ходьба на швидкість 100 м.

5. Метання малого м'яча - 26м.-22 м.-І8м.

6. Уміти подавати та передавати волан, граючи в парах.

7. Проходження дистанції на лижах 2 км. без урахування часу.

8. Плавання 50 м. без урахування часу та з урахуванням часу.

9. Участь у фізкультурних змаганнях на першість класу та школи.


10 КЛАС

(70 год., 2 год. на тиждень)

^ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Основні методи спортивного тренування; організація і методи­ка самостійних занять фізичними вправами. Знайомство в суддівст­вом змагань, які проводяться в школі.


ЗАВДАННЯ

1. Навчити самостійно складати й виконувати комплекс вправ типу спеціальної розминки, сприяти виробленню навичок регулярних (самостійних) занять гімнастичними вправами в побуті.

2. Сприяти розвитку силових якостей, використовуючи вправи з опором та вправи на гімнастичній стінці (юнаки).

3. Оволодіти вправами без предметів, з предметами та впра­вами на гімнастичній стінці для розвитку сили, гнучкості, сприт­ності (дівчата).

4. Закріплювати навички в лазінні по канату або жердині на одних руках (юнаки).

5. Продовжувати виконувати вправи з вихідних положень у ви­сі та упорі і закріпити найпростіші виси і упори.

6. Удосконалювати ходьбу на швидкість та біг на 60 м.

7. Удосконалювати навички в метанні малого м'яча.

8. Удосконалювати навички гри в бадмінтон, ручний м'яч та в інші ігри.

9. Удосконалювати ходьбу на лижах.

10. Закріпити теоретичні відомості з плавання. Удосконалю­вати техніку плавання.


НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЮНАКІВ

РОЗДІЛ І. ОСНОВНА ГІМНАСТИКА

ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧИ ВПРАВИ

ВПРАВИ БЕЗ ПРЕДМЕТІВ

1. Перехід з основної стойки в упор лежачи падінням уперед і після повороту на 90°і на 180°.

2. Пересування вправо (вліво) на руках і ногах в упорі лежа­чи.

3. Повільне присідання, руки вгору і лицеві кола руками.

4. Пружинячі нахили вперед до лівої (правої) ноги.

5. Пересування уперед в упорі на руках з підтримкою ніг парт­нером; згинання і розгинання рук. '

6. Перекид вперед з положення рівноваги на одній нозі, друга назад.

7. Стойка на голові в підтримкою рук.

8. Стойка на руках махом однією та поштовхом другої (з до­помогою).

9. Складання комплексів вправ типу спеціальної розминки і самостійне проведення їх з групою товаришів.


5004560608576163.html
5004626192897361.html
5004885251621656.html
5005008615091989.html
5005117340164703.html